​Om oss

Vår personal har lång erfarenhet från Tullverket och näringslivet, med bred kompetens för all slags tullklarering och klassificering enligt tulltaxan.

Flera av våra medarbetare har genomgått Tullverkets kammarskrivarutbildning och därefter arbetat under många år med dessa frågor både i Tullverket och i olika speditionsföretag

​Publikan AB | Box 942, 251 09 Helsingborg | Telefon: 042-450 11 00 | Fax: 042-26 20 90 | Mail: info@publikan.se