Våra tulltjänster

Import

För sändningar från 3:e land (land utanför EU) kan vi göra införtullning.

Antingen gör vi en komplett importdeklaration, eller om det saknas exempelvis leverantörsfaktura en förenklad tulldeklaration. Denna ska senare följas av en kompletterande tulldeklaration.

I fall av att ni saknar kredittillstånd hos tullverket, kan vi göra införtullning med vårt betalningsansvar för införselavgifter.

Export

För sändningar till 3.e land (land utanför EU) kan vi göra exportdeklaration.

Vi har tillstånd att vara s.k. Godkänd Exportör för kunders räkning. Detta för att enkelt kunna göra exportdeklarationer utan att godset måste klareras vid en tullexpedition. Tillståndet kräver att Tullverket ska godkänna lastplatsen i förväg.

Intrastatredovisning

Vi kan sköta er intrastatredovisning för införsel och utförsel av gods till och från andra EU-länder. Med hjälp av fakturakopior eller motsvarande från er, redovisar vi intrastat till SCB.

Rådgivning och biträde

Ibland kan det uppstå delade meningar om vilket statistiskt nummer som ska användas för en viss vara. Om det i sådant fall blir fråga om att överklaga tullverkets beslut om varuklassificering, kan vi bistå med råd och praktisk hantering under förutsättning att tullverkets beslut kan ifrågasättas.

​Aktiv och passiv förädling

Har ni behov av hjälp med att ansöka om, hantera och slutredovisa ärenden som är föremål för aktiv eller passiv förädling, har vi god erfarenhet av att utföra detta.

Varuklassificering och statistiska nummer

Vi har stor kompetens vad gäller klassificering enligt HS- och KN-nomenklaturen, eller tulltaxan som den kallas i dagligt tal.

Därför kan vi hjälpa er med att fastställa statistiska nummer för era varor. Därmed kan ni få reda på tullsatser och eventuella införselbegränsningar för de varor ni tänkt importera.

​Publikan AB | Box 942, 251 09 Helsingborg | Telefon: 042-450 11 00 | Fax: 042-26 20 90 | Mail: info@publikan.se