​Export

För sändningar till 3.e land (land utanför EU) kan vi göra exportdeklaration.

​Vi har tillstånd att vara s.k. Godkänd Exportör för kunders räkning. Detta för att enkelt kunna göra exportdeklarationer utan att godset måste klareras vid en tullexpedition. Tillståndet kräver att Tullverket ska godkänna lastplatsen i förväg.

​Publikan AB | Box 942, 251 09 Helsingborg | Telefon: 042-450 11 00 | Fax: 042-26 20 90 | Mail: info@publikan.se