Rådgivning och biträde

​Ibland kan det uppstå delade meningar om vilket statistiskt nummer som ska användas för en viss vara. Om det i sådant fall blir fråga om att överklaga tullverkets beslut om varuklassificering, kan vi bistå med råd och praktisk hantering under förutsättning att tullverkets beslut kan ifrågasättas.

​Publikan AB | Box 942, 251 09 Helsingborg | Telefon: 042-450 11 00 | Fax: 042-26 20 90 | Mail: info@publikan.se