Import

För sändningar från 3:e land (land utanför EU) kan vi göra införtullning. Antingen gör vi en komplett importdeklaration, eller om det saknas exempelvis leverantörsfaktura en förenklad tulldeklaration. Denna ska senare följas av en kompletterande tulldeklaration.

​I fall av att ni saknar kredittillstånd hos tullverket, kan vi göra införtullning med vårt betalningsansvar för införselavgifter.

​Publikan AB | Box 942, 251 09 Helsingborg | Telefon: 042-450 11 00 | Fax: 042-26 20 90 | Mail: info@publikan.se